หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2566    รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อบต.เลิงแฝก 11
  19 พ.ค. 2563    แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 268
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 808449 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน