หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 777904 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน