หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๒  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเลิงแฝก  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดรัง  ไปทางทิศใต้ไปตามถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข  11023  (โสกขุ่น – โสกกาว)  ถึงหมู่บ้านที่ตั้งตำบล  13  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัด  50  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  62   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,000  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ  ดังนี้

       ทิศเหนือ        จรด  ตำบลกุดรัง  อำเภอกุดรัง

                   ทิศใต้            จรด  ตำบลหนองแดง  อำเภอนาเชือก

                                       จรด  ตำบลหนองคูขาด  อำเภอบรบือ

                   ทิศตะวันออก  จรด  ตำบลวังใหม่ , ตำบลหนองคูขาด  อำเภอบรบือ 

                   ทิศตะวันตก    จรด  ตำบลหนองแวง  อำเภอกุดรัง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812770 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน