หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2563    การสำรวจความพึงพอใจ 252
  22 ต.ค. 2562    กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 327
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 808461 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน