หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 52
  27 ก.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 6
  25 ก.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 104
  13 ม.ค. 2564    การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปี พ.ศ. 2562 236
  8 พ.ย. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. 256๒ - 2564 ) 377
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812766 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน