หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เลิงแฝก
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 พ.ย. 2562    การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2560-2563 372
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 777925 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน