โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน 2566     เชิญเที่ยวงาน ฉลองครบ 28 ปี อำเภอกุดรัง     หลักเกณฑ์แลบะอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      
 
 
   


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ...

เหตุไฟไหม้ป่า บ้านหนองบอน พรสวรรค์ ...

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566...

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย...


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ...

เหตุไฟไหม้ป่า บ้านหนองบอน พรสวรรค์ ...

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566...

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม เกษตรกร ...

โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว...

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...
 
 
28 มี.ค. 2566 เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน...
28 มี.ค. 2566 เชิญเที่ยวงาน ฉลองครบ 28 ปี อำเภอกุดรัง
8 ก.พ. 2566 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
9 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอ...
5 ม.ค. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กา...
23 ธ.ค. 2565 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
รายงานทางการเงิน
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
คู่มือการปฏิบัตงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 699818 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน