โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-report
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566     บันทึกข้อมูลพลังงานเดือนมิถุนายน66      
 
 
   


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2566...

โครงการแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กิจกรรมโครงการ วันแม่แห่งชาติ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566...


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2566...

โครงการแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กิจกรรมโครงการ วันแม่แห่งชาติ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566...

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) ณ วัดโสกคลอง...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ...

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใสตามแนวทางพระราชดำริ...
 
 
20 ก.ย. 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข...
28 ส.ค. 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
9 พ.ค. 2566 การแต่งกายของนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก
2 พ.ค. 2566 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต เลิงแฝก 2566
28 มี.ค. 2566 เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน...
28 มี.ค. 2566 เชิญเที่ยวงาน ฉลองครบ 28 ปี อำเภอกุดรัง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Deta)
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง -รายเดือน
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
หลักเกณฑ์/ระเบียบการเบิกจ่าย
รายงานทางการเงิน
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
"KTC Corporate Online" By เลิงแฝก
คู่มือการปฏิบัตงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
E-report
รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 751149 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน