โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ต.ค. 2565    การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) 67
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 64
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 71
  1 ต.ค. 2563    บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประเภทสามัญ 61
  1 ต.ค. 2563    ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 63
  17 มิ.ย. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 236
  17 มิ.ย. 2563    บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประเภทสามัญ 302
  17 มิ.ย. 2563    โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ 252
  16 ม.ค. 2562    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 238
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 715110 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน