โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  21 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 9
  15 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านโสกกาว หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านห้วยแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  15 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านหนองแวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  14 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโสกกาว หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  14 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านจอมทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  13 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงท่อ บ้าปอแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบ อบต.เลิงแฝกกำหนด) พร้อมรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  13 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านปราสาท หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโนนรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  5 พ.ค. 2563    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6
  25 มิ.ย. 2561    ทดสอบข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง 462
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48028 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน