โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสมพร  ทวยจัด  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บอร์โทร 080-413-4782

 
 
นายชำนาญ หนูนี   นายประถม  นาชัยสินธุ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 090-020-9499

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 096-9179847

   
  นางสาวขวัญจิตร  ล้ำเลิศ  
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 087-782-4769

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48017 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน