โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-report
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2564    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 244
  20 ม.ค. 2564    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 193
  15 ก.ค. 2563    แบบคำขอต่อใบอนุญาต 295
  3 ก.ค. 2562    คำร้องต่างๆ 463
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 751172 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน