โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2565    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3
  16 พ.ย. 2565    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ 2566 16
  1 มิ.ย. 2565    โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 58
  29 มี.ค. 2565    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 62
  13 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน 47
  13 ม.ค. 2565    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน 44
  6 ม.ค. 2565    ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 171
  6 ม.ค. 2565    บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 179
  15 ธ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ(เทศกาลปีใหม่ 2565) 10
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศฯริบเงินประกันสัญญา 174

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 665890 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน