โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ส.ค. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล 21
  10 ส.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 20
  7 ส.ค. 2563    การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 14
  31 ก.ค. 2563    รับสมัครอาสาสมัครบริบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 8
  9 ม.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 40
  28 พ.ย. 2562    ประกาศองค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 53
  5 ก.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรืองประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 44
  2 ก.ค. 2562    รับโอนพนักงานส่วนตำบล 68
  21 มิ.ย. 2562    บทความการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 44
  26 ม.ค. 2561    ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 93

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 49117 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน