โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-report
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มิ.ย. 2566    10การประชุมสภา สมัย ๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 14
  29 มิ.ย. 2566    9การประชุมสภา สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 12
  29 มิ.ย. 2566    8การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 6
  29 มิ.ย. 2566    7การประชุมสภาสมัยสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 4
  29 มิ.ย. 2566    6การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 5
  29 มิ.ย. 2566    5การประชุมสภาวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 4
  29 มิ.ย. 2566    4การประชุมสภาวิสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 5
  29 มิ.ย. 2566    3การประชุมสภาสามัญ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 7
  29 มิ.ย. 2566    2สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 4
  29 มิ.ย. 2566    1ประชุมสภาครั้งแรก อบต เลิงแฝก ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 751208 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน