หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สืบสานประเพณีลอยกระทง


     เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ได้จัดโครงการสิบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมร่วมอนุรักษ์และสิบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในท้องที่ ณ บริเวณหนองน้ำโสกกาวดาวเรือง โดยมี พันจ่าตรีทวัช  พันธุชิน นายอำเภอกุดรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง