หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


แปลงสาธิตการเพาะปลูกมันสำปะหลัง


แปลงสาธิตการเพาะปลูกมันสำปะหลังเพื่อเก็บพัมธุ์ขยายต่อ..นโยบายดีๆจากท่านนายก โชคชัย  แก้วไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15

...Cr.งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด

.... อบต.เลิงแฝก 11/10/65