หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 รายงานทางการเงิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2566    รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 28
  2 พ.ค. 2566    รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย.65 อบต.เลิงแฝก 27
  7 เม.ย. 2566    ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่2 41
  7 เม.ย. 2566    แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่2 19
  7 เม.ย. 2566    แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่3 19
  17 ต.ค. 2565    รายงานการปิดบัญชี และประกาศงบปสดงฐานะทางการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลิงแฝก 74
  11 ต.ค. 2565    ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 49
  6 ต.ค. 2565    รายงาน การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 50
  4 ต.ค. 2565    การจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 49
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 765887 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน