โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ฐานข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา


ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย