โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มเสี่ยงเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)